ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬІНШІ ПОСЛУГИНавчання з питань ПБ
 Версія для друку

 

                                                                         ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області (далі Центр) проводить:

- навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій;

- спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою;

 Посадова особа - особа, яка постійно чи тимчасово обіймає в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, та на яку покладено завдання й обов’язки щодо забезпечення пожежної безпеки, виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою,- працівники, що здійснюють роботи в приміщеннях, будинках та зовнішніх установках з категорією щодо вибухопожежної, пожежної небезпеки А, Б, В, Аз, Бз та Вз, у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах або здійснюють електро-, газозварювальні роботи та роботи з відкритим вогнем, а також інші працівники, діяльність яких потребує додаткових знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок виникнення пожежі.

 Навчальні програми розроблено та узгоджено згідно з "Порядком затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням" затвердженого наказом МВС України від 05.12.2019 року № 1021, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 р. за №108/34391.

Навчання проводяться по групах або індивідуально на навчально-матеріальної базі Центру. Формування навчальних груп здійснюється за окремими заявками підприємств, установ і організацій та укладених договорів у кількості до 30 осіб. Термін навчання за програмами – 16 годин.

При проведенні занять ураховується фах працівників, специфіка і пожежонебезпечні особливості виробництв, пожежна небезпека речовин і матеріалів, що застосовуються, та інших чинників, які впливають на стан пожежної безпеки підприємств, установ та організацій.

Особам, які пройшли навчання, видається посвідчення встановленого зразка:

Посвідчення ПБ.jpg

                                           Про розгляд програм.jpg                             

 

                                         ОФОРМЛЕННЯ  ДОКУМЕНТІВ

Документи для укладання договорів

Заява ПБ 16 год.

Договір ПБ 16 год.

Акт наданих послуг ПБ 16 год.

Заява ПТМ

Договір ПТМ

Акт наданих послуг ПТМ

                                                                          ВАРТІСТЬ  ПОСЛУГ

 

 

    Твіт